Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Thị xã La Gi.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

De Ktra 1 tiết LT

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS Tân Tiến
Ngày gửi: 21h:11' 05-03-2017
Dung lượng: 159.0 KB
Số lượt tải: 173
Số lượt thích: 0 người
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng


TN
TL
TN
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Chủ đề 1: Chương trình bảng tính là gì?
Nhận biết thanh công cụ, ô tính

Hiểu chương trình bảng tính là gì.
Số câu:3
Số điểm:3đ
2


1

Chủ đề 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
Nhận biết các dạng dữ liệu và các thành phần trang tính


Số câu:2
Số điểm:1đ
2Chủ đề 3: Thực hiện tính toán trên trang tính


Hiểu được cách sử dụng công thức

Chuyển từ công thức toán học sang công thức trong bảng tính
Nhập công thức để tính


Số câu:4
Số điểm:3.5đ


1
0.5đ

1

2


Chủ đề 4: Sử dụng các hàm để tính toánTên, cú pháp và công dụng của các hàm.
Số câu:1
Số điểm:2đ


1

Chủ đề 5: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test


Hiểu ứng dụng của phần mềm

Số câu:1
Số điểm:0.5đ


1
0.5đ
Tổng số câu:11
Tổng số điểm:10đ
Tỉ lệ:100%

Số câu: 4
Số điểm: 2.0đ
Tỉ lệ : 20%

Số câu : 4
Số điểm: 5đ
Tỉ lệ: 50%

Số câu: 1
Số điểm: 2đ
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 2
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ: 10%

 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I
MÔN TIN HỌC - LỚP 7 – Năm học 2016 - 2017
MA TRẬN ĐỀ

Trường THCS Tân Tiến

Họ và Tên:
Lớp:

KIỂM TRA 45’ LÝ THUYẾT_HKI
MÔN TIN HỌC - LỚP 7
Năm học: 2016-2017
Thời gian: 45 phút

ĐIỂM
Lời phê của giáo viên

ĐỀ BÀI 01
A. TRẮC NGHIỆM (4đ): Học sinh không làm phần trắc nghiệm lên đề bài:
Câu 1: Thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính là:
A. Thanh công cụ B. Thanh bảng chọn
C. Thanh công thức D. Thanh công việc
Câu 2: Giao của một hàng và một cột được gọi là:
A. Công thức. B. Khối. C. Dữ liệu. D. Ô.
Câu 3: Các dạng dữ liệu trong chương trình bảng tính?
A. Dữ liệu dạng văn bản. B. Dữ liệu dạng hình ảnh.
C. Dữ liệu số. D. Câu a và c đúng.
Câu 4: Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có mấy trang tính?
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 5: Giả sử cần tính tổng giá trị trong ô C2 và D2
A. = C2 * D2; B. = C2+D2;
C. C2 + D2; D.= C2/D2.
Câu 6: Ở một ô tính có công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 với B2 = 9, C5 = 6 , C7 = 3,
D5 = 6 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là:
A. 30 B. 25 C. 19 D. 35
Câu 7: Phần mềm Typing Test dùng để:
A. Luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón tay B. Học địa lý thế giới
C Học toán học D Học vẽ hình

Câu 8: Giả sử ta có bảng tính sau:

Điểm TB môn được tính như sau: Văn, Toán nhân hệ số 2, các môn còn lại nhân hệ
số 1. Công thức tổng quát tính điểm TB môn cho bạn Phương Anh là:
A. (B2*2+C2+D2+E2*2+ F2)/7 B. = (B2*2+C2+D2+E2*2+ F2)/7
C. (B2+C2+D2+E2+F2)/5 D. = (B2+C2+D2+E2+F2)/5
Phần bài làm trắc nghiệm ( khoanh tròn vào câu
 
Gửi ý kiến